Kontakt

Andreas Hoffmann
Wirtschaftsförderung Brandenburg
Kierownik zespołu WFBB Arbeit - Wykwalifikowani pracownicy & Doskonalenie zawodowe
Tel: +49 331 - 704457-10
Torsten Maerksch
Wirtschaftsförderung Brandenburg
kierownik centrum regionalnego południowej Brandenburgii i zastępca kierownika zespołu centrum regionalnego
Tel: +49 355 - 78422-14
Andreas Lippert
Wirtschaftsförderung Sachsen GmbH
Kierownik Działu Akwizycji i Lokalizacji
Tel: +49 351 – 2138-211

Zmotywowani i wykwalifikowani pracownicy na Łużycach -
czynnik sukcesu dla inwestorów

Na Łużycach od zawsze pracuje się z zapałem. Ludzie są tu zmotywowani i produktywni – zarówno fachowcy, jak i absolwenci szkół wyższych. Odsetek dobrze wykształconych pracowników w regionie jest ponadprzeciętnie wysoki. Efektywności sprzyja również dogodne położenie umożliwiające szybki dostęp do rynków Europy i Azji Wschodniej. Oznacza to dobre warunki dla inwestorów, którym radą i pomocą służą agendy wspierające gospodarkę na szczeblu powiatów, jak i krajów związkowych – Brandenburgii i Saksonii.

Perspektywiczne miejsca pracy

Atrakcyjne miejsca pracy z perspektywami na przyszłość oferują wykwalifikowanym i niewykwalifikowanym pracownikom zarówno międzynarodowe koncerny, np. BASF Schwarzheide , Lausitz Energie Bergbau AG, Lausitz Energie Kraftwerke AG, jak i innowacyjne firmy średniej wielkości.

Brandenburski Portal Kariery oraz Saksoński Rynek Pracy umożliwiają przedsiębiorcom wygodne wyszukiwanie wykwalifikowanych pracowników z kraju i zagranicy. Platformy internetowe oferują przegląd aktualnych ofert pracy w Brandenburgii i Saksonii na Łużycach, jak również obszerne informacje na temat pracy i życia w Brandenburgii.

Kompetentni, zaangażowani i doskonale wykształceni specjaliści są filarem regionu. Zarówno małe i średnie przedsiębiorstwa, jak i duże globalne korporacje korzystają z know-how doświadczonych specjalistów i dobrze wykształconych młodych pracowników.

Uniwersytety kształcą przyszłych specjalistów

Łużyckie uczelnie oferują szeroki wachlarz kierunków studiów klasycznych oraz zorientowanych bardziej na rynek pracy.

Dominują tutaj nauki inżynieryjne, budownictwo, nauki przyrodnicze i nauki o środowisku, informatyka, nauki ekonomiczne oraz ochrona zdrowia i nauki społeczne.

W zakresie transferu wiedzy i technologii uczelnie współpracują z firmami działającymi w regionie i na świecie.