Kontakt

Sylke Wilde
Wirtschaftsförderung Brandenburg
kierownik zespołu Komunikacja, Mobilność, Logistyka
Tel: +49 331 - 73061-231
Dr. André Günther
Wirtschaftsförderung Sachsen GmbH
kierownik Wydz. Mobilności
Tel: +49 351 - 2138-242

Centrum budowy pojazdów szynowych -
z tradycją w przyszłość

Łużyce są jednym z trzech najważniejszych ośrodków budowy pojazdów szynowych w Niemczech. Serce łużyckiego sektora budowy pojazdów szynowych stanowią dwa zakłady Alstom Transport w Budziszynie/Bautzen i Görlitz oraz firma Waggonbau Niesky należąca do słowackiego koncernu Tatravagónka.

Wszystkie trzy, jako ośrodki produkcji szkieletów i komponentów, końcowego montażu pociągów dalekobieżnych, regionalnych i tramwajów oraz producenci wagonów towarowych do zastosowań specjalnych, reprezentują szerokie spektrum swojej branży. Wokół nich osiedliło się szereg innowacyjnych dostawców, takich jak Lausitz Elaste czy Lakowa, oraz usługodawców, np. Cideon Engineering, którzy korzystają z bliskości fabryk i instytucji badawczych, chociażby Uniwersytetu Technicznego w Dreźnie.

Łużyce - niemiecki region mobilności przyszłości

Innowacyjne napędy

Zakładach Utrzymania Pojazdów Deutsche Bahn wdraża się rozwiązania przyszłości w dziedzinie transportu szynowego – w tutejszym zakładzie kolejowym wszystkie lokomotywy spalinowe kolei niemieckich zostaną z czasem przebudowane na napęd hybrydowy. Kraj związkowy Brandeburgia udzielił dotacji na pierwszą prototypową przebudowę lokomotywy w ramach projektu „HELMS (Hybrid ELectro-Mechanical Shunter)”. Dotychczasowy spalinowo-hydrauliczny układ napędowy lokomotywy spalinowej zastąpiono elektromechanicznym napędem hybrydowym i w ten sposób powstał przyszłościowy system zarządzania energią. Deutsche Bahn zamierza w Cottbus serwisować również flotę pociągów ICE oraz skoncentrować tu działalność badawczą całego koncernu.

Ponadto w Cottbus oddano niedawno do użytku przyjazne dla klimatu centrum komunikacyjno-transportowe. Wokół dworca głównego miasta zainwestowano łącznie około 50 mln euro w budowę zupełnie nowego węzła komunikacyjnego.