Kontakt

Verena Heyner
Wirtschaftsförderung Land Brandenburg GmbH (WFBB)
kierownik zespołu Przemysł
Tel: +49 331 – 730 61-216
Dr. Uwe Lienig
Wirtschaftsförderung Sachsen GmbH
kierownik Wydz. Budowa Maszyn i Urządzeń
Tel: +49 351 – 2138-136

Lekkie konstrukcje i zielona chemia –
innowacje z Łużyc

Od zielonej chemii przez biopolimery po innowacyjne materiały kompozytowe aż po konstrukcje lekkieprzemysł chemiczny jest motorem innowacyjności na Łużycach. Rzadko która gałąź przemysłu jest tak ściśle powiązana z innymi sektorami gospodarki i służy jako dostawca tak wielu podstawowych produktów.

Projekty przyszłości

 

Fundament łużyckiego ośrodka chemicznego stanowią regionalne uniwersytety i instytucje badawcze. Reprezentatywnym przykładem jest tu Brandenburski Uniwersytet Techniczny Cottbus-Senftenberg z Instytutem Chemii Materiałowej, który prowadzi badania nad materiałami nieorganicznymi i polimerowymi oraz nad strategiami organizacji obiegu surowców wtórnych.

Do najintensywniej wykorzystywanych platform współpracy należy sieć badawcza utworzona wraz z Instytutem Badań Stosowanych nad Polimerami Fraunhofera. Wspólnie z Brandenburskim Uniwersytetem Technicznym Centrum Przetwarzania Biopolimerów Schwarzheide opracowuje popularne i nowe tworzywa na bazie biopolimerów. To właśnie tutaj realizuje się projekty przyszłości.

Klastry i sieci

Skupione wokół BASF łużyckie przedsiębiorstwa przetwórstwa chemicznego są połączone głównie w Brandenburskim Klastrze Tworzyw Sztucznych i Chemii. Kolejnym klastrem, który działa szczególnie w obszarze biotechnologii i techniki medycznej jest sieć biosaxony.