Kontakt

Dr. Jens Unruh
Wirtschaftsförderung Brandenburg
kierownik zespołu ds. zakładania firm oraz koordynacji innowacji i klastrów
Tel: +49 331 - 73061-331
Torsten Maerksch
Wirtschaftsförderung Brandenburg
kierownik centrum regionalnego południowej Brandenburgii i zastępca kierownika zespołu centrum regionalnego
Tel: +49 355 - 78422-14
Andreas Lippert
Wirtschaftsförderung Sachsen GmbH
Kierownik Działu Akwizycji i Lokalizacji
Tel: +49 351 – 2138-211

Nauka i badania zorientowane na biznes -
ogromny atut dla inwestorów

Szczególnym znakiem firmowym Łużyc jest ścisła współpraca pomiędzy środowiskiem biznesu a nauką. Rozwinięta gospodarka oparta na wiedzy to podstawa innowacyjności – inwestorzy znajdują tu doskonałych partnerów do współpracy i osiągania sukcesu gospodarczego. Kraje związkowe Saksonia i Brandenburgia wspierają tę współpracę w sposób bardzo ukierunkowany i strategiczny.

Renomowane uczelnie o międzynarodowym charakterze

Charakter regionu kształtują renomowane uczelnie i placówki badawcze. W ośrodkach Brandenburskiego Uniwersytetu Technicznego Cottbus-Senftenberg, w Wyższej Szkole Technicznej Wildau i Wyższej Szkole Zittau/Görlitz studiuje i prowadzi badania około 14 tysięcy studentów na ponad 50 wydziałach, głównie w na kierunkach przyrodniczych i technicznych.

Ważną rolę odgrywa tu międzynarodowa orientacja tych instytucji. W salach wykładowych siedzą reprezentanci ponad stu nacji. Mniej więcej co piąty student pochodzi z zagranicy. A sam Brandenburski Uniwersytet Techniczny Cottbus-Senftenberg utrzymuje ponad 250 kooperacji naukowych na całym świecie.

ok. 14 tysięcy
studentów
ponad 50
wydziałów
ponad 100
narodowości
20 %
studentów z zagranicy

Współpraca środowiska biznesu i nauki

Zlokalizowana na niemiecko-polsko-czeskim pograniczu Wyższej Szkole Zittau/Görlitz postrzegana jest jako naukowe zaplecze regionu i utrzymuje regularne kontakty z firmami krajowymi i międzynarodowymi. W firmach tych znajduje później zatrudnienie większość z trzech tysięcy doskonale wykształconych absolwentów kierunków takich jak elektrotechnika i informatyka, inżynieria zarządzania lub budowa maszyn. Wyższa Szkoła wraz z Federalnym Ministerstwem Edukacji i Badań Naukowych inicjuje projekt mający na celu poszerzenie obszarów zastosowania surowców i produktów recyklingu.

Ścisła współpraca pomiędzy nauką a biznesem na Łużycach coraz bardziej przyciąga również renomowane pozauniwersyteckie instytucje badawcze. Jednym z nich jest Centrum Przetwarzania Biopolimerów Fraunhofera w ośrodku chemicznym w Schwarzheide. W związku z przemianami strukturalnymi szczególny nacisk kładzie się na lokowanie w regionie kolejnych pozauniwersyteckich instytucji badawczych.