Polityka prywatności

Ochrona danych osobowych użytkowników jest dla nas bardzo ważna.

Podmiot odpowiedzialny

My, Wirtschaftsförderung Land Brandenburg GmbH, Babelsberger Straße 21, 14473 Poczdam, adres e-mail info@wfbb.de, jako operator tej strony internetowej i podmiot odpowiedzialny zgodnie z art. 4 nr 7 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO), przestrzegamy mających zastosowanie przepisów w zakresie ochrony danych, w szczególności RODO. Odpowiedzialne traktowanie danych osobowych użytkowników jest dla nas oczywistością. Poniżej chcielibyśmy przedstawić, w jaki sposób wykorzystujemy dane osobowe użytkowników, do jakich celów i w jaki sposób je przetwarzamy oraz jakie prawa przysługują użytkownikom.

Inspektor ochrony danych

W razie pytań dotyczących ochrony danych mogą Państwo skontaktować się z inspektorem ochrony danych WFBB pod adresem e-mail datenschutzbeauftragter@wfbb.de lub pocztą tradycyjną z dopiskiem „Inspektor ochrony danych”.

Dane osobowe

W przypadku wizyty na naszej stronie wyłącznie w celach informacyjnych automatycznie przetwarzamy w tak zwanych plikach logów określone informacje, np. adres IP użytkownika. Jest to niezbędne, aby umożliwić prawidłowe działanie strony, a także aby realizować nasz uzasadniony interes, którym jest zachowanie stabilności i bezpieczeństwa strony internetowej. Podstawę prawną tego przetwarzania stanowi art. 6 ust. 1 lit. b i f RODO. Pliki logów dotyczące błędów są usuwane co 7 dni, natomiast pliki logów dotyczące dostępu co 14 dni.

Korzystanie z określonych usług naszej strony internetowej, np. formularze zgłoszeniowe, zapytania, aplikacje online lub subskrypcja naszego newslettera wymaga gromadzenia, przetwarzania i wykorzystania danych osobowych. W takim przypadku stosujemy zasadę minimalizacji danych. Przy każdej z oferowanych usług w odpowiednim miejscu na naszej stronie internetowej informujemy o tym, w jakim celu przetwarzamy dane osobowe.

Jeśli korzystają Państwo z naszego narzędzia online w celu zarezerwowania terminu, będziemy przetwarzać podane przez Państwa dane, takie jak nazwa firmy, nazwa użytkownika, adres e-mail, preferowany język i adres IP, za Państwa wyraźną zgodą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO. Więcej informacji na temat narzędzia do rezerwacji wizyt "Shore" można znaleźć poniżej.

Gromadzone w ramach korzystania z naszej strony internetowej dane osobowe zasadniczo nie są przekazywane podmiotom trzecim ani udostępniane w jakikolwiek inny sposób, chyba że jesteśmy do tego uprawnieni lub zobowiązani ustawowo (np. w celu ścigania karnego) lub użytkownik udzielił nam na to zgody.

Jeżeli użytkownik kontaktuje się z nami, wysyłając zapytanie, przetwarzamy jego imię i nazwisko oraz adres e-mail wyłącznie w celu obsługi jego zapytania i związanego z tym nawiązania kontaktu. Podstawę prawną stanowi art. 6 ust. 1 lit. b RODO. Podanie wszelkich pozostałych informacji jest dobrowolne. Są one przetwarzane wyłącznie na podstawie zgody użytkownika zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO.

Zewnętrzni usługodawcy, z których pomocy korzystamy w celu obsługi strony internetowej lub realizacji określonych usług na naszej stronie internetowej, przetwarzają dane osobowe wyłącznie na nasze zlecenie i są zobowiązani umownie do przestrzegania obowiązujących przepisów ustawowych w zakresie ochrony i bezpieczeństwa danych. Nie są oni podmiotami trzecimi w rozumieniu przepisów o ochronie danych. Przy obsłudze naszej strony internetowej korzystamy ze wsparcia Iconate Gesellschaft für Kommunikation und Medien mbH oraz Host Europe GmbH.

Zapisy na wydarzenia

Jeżeli użytkownik zapisuje się na wydarzenia, przetwarzamy podane przez niego dane (są to z reguły: imię i nazwisko, firma/instytucja, adres e-mail) w celu organizacji wydarzenia. 14 dni po zakończeniu wydarzenia dane użytkownika są automatycznie usuwane z naszego systemu zarządzania treścią. W niektórych przypadkach, przy organizacji wydarzeń współpracujemy z podmiotami trzecimi. Są to organizacje, z którymi współpracujemy, lub usługodawcy, którzy wspierają nas przy realizacji wydarzeń. Podstawę prawną przetwarzania i przekazywana danych stanowi art. 6 ust. 1 lit. b RODO.

Zapis obrazu i dźwięku

Podczas wydarzeń może być dokonywany zapis obrazu i dźwięku w ramach public relations spółki Wirtschaftsförderung Land Brandenburg GmbH. Może być także rejestrowana i publikowana działalność marketingowa oddziałów. Podstawę prawną tego przetwarzania stanowi art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Jeżeli użytkownik nie wyraża zgody na rejestrowanie i publikowanie tych zapisów obrazu i dźwięku w sytuacji, gdy dotyczą one osoby użytkownika, należy zgłosić to fotografowi lub organizatorowi.

Google Analytics

Strona internetowa WFBB wykorzystuje Google Analytics, usługę analizy serwisów internetowych firmy Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, United States (zwaną dalej: Google). Google Analytics wykorzystuje tzw. „pliki cookie”, czyli pliki tekstowe zapisywane na komputerze użytkownika, które umożliwiają analizę korzystania przez niego ze strony internetowej. Informacje generowane przez plik cookie na temat sposobu korzystania przez użytkownika z naszej strony internetowej są zazwyczaj przesyłane na serwer firmy Google w USA i tam zapisywane.

Dzięki włączonej przez nas anonimizacji adresów IP adres IP użytkownika zostaje wcześniej skrócony przez firmę Google na terenie państw członkowskich Unii Europejskiej lub w innych państwach będących sygnatariuszem Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym. Tylko w wyjątkowych przypadkach cały adres IP przesyłany jest na serwer firmy Google w USA i tam skracany. Na zlecenie administratora niniejszej strony internetowej firma Google będzie wykorzystywać te informacje, aby analizować sposób korzystania ze strony przez użytkownika, sporządzać raporty dotyczące jego aktywności na stronie oraz świadczyć dalsze usługi związane z korzystaniem ze strony i Internetu na rzecz administratora niniejszej strony. Adres IP przesłany przez przeglądarkę użytkownika w ramach usługi Google Analytics nie jest łączony z innymi danymi Google.

Przez odpowiednie ustawienie przeglądarki internetowej użytkownik może uniemożliwić zapisywanie plików cookie. Zwracamy jednak uwagę, że w takim przypadku niektóre z funkcji tej strony internetowej mogą nie być w pełni dostępne. Ponadto użytkownik może zapobiec przesyłaniu danych wygenerowanych przez plik cookie odnoszących się do korzystania przez niego ze strony internetowej (wraz z adresem IP) do Google oraz przetwarzaniu tych danych przez Google, pobierając i instalując wtyczkę do przeglądarki dostępną pod następującym adresem: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.

Korzystamy z Google Analytics, aby móc analizować i regularnie ulepszać korzystanie z naszej strony internetowej. Dzięki uzyskanym statystykom możemy doskonalić naszą ofertę i czynić ją bardziej interesującą dla użytkownika. Stosujemy Google Analytics jedynie wówczas, gdy użytkownik wyraził zgodę na analizę swojego zachowania. Podstawę prawną stanowi art. 6 ust. 1 zdanie 1, lit. a RODO.

Więcej informacji na temat warunków korzystania i ochrony danych podmiotu trzeciego Google Dublin, Google Ireland Ltd.; Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland, faks: +353 (1) 436 1001 podano pod następującymi linkami:

Warunki korzystania
http://www.google.com/analytics/terms/de.html

Przegląd informacji o ochronie danych
https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=de

Polityka prywatności
http://www.google.de/intl/de/policies/privacy

Google Maps

Ta strona korzysta z Google Maps API, usługi mapy firmy Google, służącej do przedstawienia interaktywnej mapy. Jej operatorem jest Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043; USA. W ramach korzystania z Google Maps informacje na temat korzystania przez użytkownika z tej strony internetowej (włącznie z adresem IP) mogą być przesyłane na serwer firmy Google w USA i tam przechowywane. Następuje to niezależnie od tego, czy firma Google udostępnia konto użytkownika, na którym zalogowany jest użytkownik, czy też użytkownik nie ma konta. Jeżeli użytkownik jest zalogowany w serwisie Google, jego dane są bezpośrednio przyporządkowywane do jego konta. Jeżeli nie życzy on sobie przypisywania danych do swojego profilu w Google, musi się wylogować przed aktywacją przycisku. Google przechowuje dane użytkownika jako profile i wykorzystuje je do celów reklamy, badania rynku i/lub kształtowania swojej strony internetowej według potrzeb. Taka analiza służy w szczególności (nawet w przypadku niezalogowanych użytkowników) do wyświetlania reklam dopasowanych do potrzeb oraz do informowania innych użytkowników serwisu społecznościowego o aktywności użytkownika na naszej stronie internetowej. Użytkownikowi przysługuje prawo do sprzeciwu wobec tworzenia tych profili użytkowników, jednakże w tym celu należy zwrócić się do Google. Zasadniczo w swojej własnej polityce prywatności firma Google zobowiązuje się do nieprzekazywania podmiotom trzecim żadnych informacji, wyjątki są jednak możliwe. WFBB nie może wykluczyć przekazywania danych użytkownika podmiotom trzecim, przykładowo w przypadku nakazanego ustawowo przekazywania lub przetwarzania danych przez podmioty trzecie na zlecenie Google LLC. Oprócz wymienionej spółki Google LLC spółka Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin, D04 E5W5, Dublin, Irlandia jest podmiotem odpowiedzialnym wobec osób, których dane dotyczą, pochodzących z Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG) oraz ze Szwajcarii.

Przetwarzanie danych przez Mapy Google na naszej stronie internetowej opiera się na art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Korzystając z Map Google, realizujemy nasz uzasadniony interes, jakim jest zwiększenie wygody użytkownika i optymalizacja naszej strony internetowej.

Więcej informacji na temat przetwarzania danych przez Google podano w polityce prywatności Google, dostępnej na stronie www.google.com/privacypolicy.html.

Użytkownik może w prosty sposób dezaktywować Google Maps i tym samym uniemożliwić przekazywanie danych do Google: w tym celu wystarczy wyłączyć JavaScript w swojej przeglądarce. Zwracamy jednak uwagę, że w takim przypadku wyświetlanie mapy będzie niemożliwe.

Wtyczki mediów społecznościowych

Z naszą stroną internetową zintegrowane są przyciski polecania, tzw. wtyczki mediów społecznościowych. Aktualnie wykorzystujemy wtyczki następujących mediów społecznościowych: Google+,Twitter, Xing , LinkedIn i YouTube. Wykorzystujemy przy tym tak zwaną funkcję podwójnego kliknięcia lub „Shariff”. Funkcja „Shariff” umożliwia korzystanie z mediów społecznościowych przy jednoczesnej ochronie sfery prywatnej, ponieważ – w związku z wizytą na naszej stronie internetowej – nie są przekazywane żadne dane osobowe podmiotom oferującym wtyczki. Podmiot oferujący wtyczkę można poznać po oznaczeniu widniejącym w polu znajdującym się nad pierwszą literą jego nazwy lub nad jego logo. Dzięki przyciskowi „Shariff” umożliwiamy użytkownikowi bezpośrednią komunikację z podmiotem oferującym wtyczkę. Dopiero po kliknięciu na przycisk „Shariff” nawiązywany jest bezpośredni kontakt między użytkownikiem a podmiotem oferującym wtyczkę. Podmiot ten dopiero wówczas uzyskuje informację o tym, że została otwarta odpowiednia strona internetowa naszej oferty online. Przekazywane są wtedy następujące dane: adres IP, data i godzina zapytania, różnica strefy czasowej w stosunku do czasu GMT, treść zapytania, status dostępu/kod statusu HTTP, ilość przesłanych danych, strona internetowa, z której wysłano zapytanie, przeglądarka internetowa, system operacyjny i jego interfejs oraz język i wersja przeglądarki internetowej. W ten sposób przycisk „Shariff” zapobiega pozostawianiu na każdej odwiedzanej stronie śladu cyfrowego i poprawia ochronę danych. W przypadku portalu Facebook i Xing, według zapewnień tych podmiotów w Niemczech, adres IP jest poddawany anonimizacji niezwłocznie po pobraniu. Wskutek aktywacji wtyczki dane osobowe użytkownika są zatem przekazywane do danego podmiotu oferującego wtyczkę i tam zapisywane (w przypadku podmiotów amerykańskich w USA). Ponieważ podmiot oferujący wtyczkę gromadzi dane w szczególności za pomocą plików cookie, zalecamy usunięcie wszystkich pików cookie w ustawieniach bezpieczeństwa w swojej przeglądarce przed kliknięciem na wyszarzone pole.

Więcej informacji podano pod następującym linkiem: http://www.heise.de/ct/artikel/Shariff-Social-Media-Buttons-mit-Datenschutz-2467514.html.

Nie mamy wpływu na gromadzone dane i procesy przetwarzania danych ani nie znamy pełnego zakresu gromadzenia danych, celów przetwarzania danych ani okresów przechowywania danych. Nie posiadamy również informacji o usuwaniu zgromadzonych danych przez podmiot oferujący wtyczkę.

Podmiot oferujący wtyczkę zapisuje dane użytkownika zgromadzone za jej pośrednictwem jako profile użytkowania i wykorzystuje je do celów reklamy, badania rynku i/lub kształtowania swojej strony internetowej według potrzeb. Taka analiza służy w szczególności (dotyczy to również użytkowników niezalogowanych) do wyświetlania odpowiednich reklam oraz do informowania innych użytkowników serwisu społecznościowego o aktywności użytkownika na naszej stronie internetowej. Użytkownikowi przysługuje prawo do sprzeciwu wobec tworzenia takich profili użytkowania; aby skorzystać z tego prawa, użytkownik musi zwrócić się do podmiotu oferującego wtyczkę. Za pośrednictwem wtyczek umożliwiamy użytkownikom interakcje z serwisami społecznościowymi i innymi użytkownikami, a dzięki temu możemy udoskonalać naszą ofertę i kształtować ją w ciekawszy sposób. Podstawę prawną do korzystania z wtyczek stanowi art. 6 ust. 1 zdanie 1 lit. f RODO.

Przekazywanie danych następuje niezależnie od tego, czy użytkownik posiada konto w serwisie podmiotu oferującego wtyczkę i czy jest na nim zalogowany. Jeżeli użytkownik jest zalogowany na portalu podmiotu oferującego wtyczkę, jego dane, które zostały przez nas zgromadzone, są bezpośrednio przypisywane do jego konta istniejącego na tym portalu. Gdy użytkownik naciśnie aktywowany przycisk i np. utworzy link do strony, podmiot oferujący wtyczkę zapisuje także tę informację na jego koncie użytkownika i udostępnia ją jego kontaktom. Zalecamy regularne wylogowywanie się z serwisów społecznościowych po zakończeniu korzystania z nich, w szczególności przed aktywowaniem ww. przycisku. W ten sposób użytkownik może zapobiec przyporządkowaniu danych do jego profilu na portalu podmiotu oferującego wtyczkę.

Więcej informacji dotyczących celów i zakresu gromadzenia danych i ich przetwarzania przez podmioty oferujące wtyczki podano w znajdujących się poniżej politykach prywatności udostępnianych przez poszczególne podmioty. Znajdują się tam również pozostałe informacje dotyczące praw użytkownika w tym zakresie i możliwości ustawień mających na celu ochronę prywatności. Adresy poszczególnych podmiotów oferujących wtyczki i adresy URL oraz informacje dotyczące ochrony danych osobowych:
(Na podstawie decyzji Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości z dnia 16.07.2020 r. WFBB informuje klientów, partnerów biznesowych, pracowników, użytkowników odwiedzających stronę internetową oraz innych partnerów w zakresie komunikacji, że prawdopodobnie podczas korzystania z usług amerykańskich podmiotów, takich jak Amazon, Asana, Google, MailChimp, Twitter, TeamViewer, YouTube itp. oraz ich europejskich spółek zależnych nie ma możliwości zachowania poziomu ochrony danych porównywalnego z zasadami UE w ramach komunikacji. W oparciu o przepisy krajowe podmiot spoza Europy może zostać zmuszony do udostępnienia danych komunikacji krajowym organom bezpieczeństwa, bez skontrolowania tego udostępnienia danych pod kątem zgodności z prawem w ramach niezależnego postępowania sądowego na wniosek osoby, której dane dotyczą. Ponieważ ta decyzja Trybunału ma zastosowanie także wobec przedsiębiorstw z siedzibą i przetwarzaniem danych w Europie objętych tzw. Dlatego musimy w pojedynczym przypadku weryfikować wszystkie transmisje danych i ewentualnie je wstrzymać lub zastąpić podmiotami z siedzibą w UE. W tym zakresie WFBB prowadzi obecnie rozmowy ze swoimi partnerami oraz organami nadzorczymi.)

Google LLC, 1600 Amphitheater Parkway, Mountainview, California 94043, USA
- polityka prywatności: https://policies.google.com/privacy
- w celu zapewnienia odpowiedniej ochrony przy transmisji danych poza EOG stosowane są standardowe klauzule umowne: https://policies.google.com/privacy/frameworks

Twitter, Inc., 1355 Market St, Suite 900, San Francisco, California 94103, USA
- polityka prywatności: https://twitter.com/de/privacy

Xing AG, Gänsemarkt 43, 20354 Hamburg, DE
- polityka prywatności: https://privacy.xing.com/de/datenschutzerklaerung

LinkedIn Ireland Unlimited Company, Attn: legal Dept., Wilton Place, Dublin 2 Irland
- polityka prywatności: http://www.linkedin.com/legal/privacy-policy

Youtube LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, USA; Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia

- https://www.google.de/intl/de/policies/privacy

- Youtube ist ein Dienst von Google Inc. und damit ebenfalls dem EU-US-Privacy Shield unterworfen 
- Youtube jest usługą Google LLC
- polityka prywatności: https://policies.google.com/privacy

Rezerwacja wizyt i korzystanie z Shore

Rezerwacja wizyty odbywa się za pomocą narzędzia online "Shore". W przypadku korzystania z tej opcji zwracamy uwagę na przetwarzanie danych przez naszego zleceniodawcę Shore GmbH, Ridler Str. 31, 80339 Monachium jako usługodawcę. Shore będzie przetwarzać Twoje dane osobowe w naszym imieniu wyłącznie w celu zarządzania spotkaniami i na podstawie umowy o powierzenie przetwarzania danych. Więcej informacji na temat przetwarzania danych przez Shore można znaleźć w informacji o ochronie danych osobowych (https://www.shore.com/de/datenschutz/) firmy "Shore".

Pliki cookie

Nasza strona internetowa częściowo stosuje tak zwane pliki cookie. Pliki cookie nie są szkodliwe dla komputera i nie zawierają wirusów. Dzięki plikom cookie nasza oferta jest bardziej przyjazna dla użytkowników, efektywniejsza i bezpieczniejsza. Pliki cookie to małe pliki tekstowe umieszczane na komputerze użytkownika i zapisywane przez jego przeglądarkę. Większość stosowanych przez nas plików cookie to tak zwane „sesyjne pliki cookie”. Po zakończeniu wizyty użytkownika są one automatycznie usuwane. Inne pliki cookie pozostają zapisane na urządzeniu końcowym użytkownika aż do ich usunięcia. Te pliki cookie umożliwiają nam rozpoznanie przeglądarki użytkownika podczas kolejnej wizyty. Użytkownik może dostosować ustawienia swojej przeglądarki w taki sposób, aby był informowany o zapisywaniu plików cookie i akceptował je tylko w indywidualnych przypadkach, wyłączyć akceptację plików cookie w określonych przypadkach lub całkowicie oraz aktywować automatyczne usuwanie plików cookie po zamknięciu przeglądarki. Wyłączenie plików cookie może ograniczać funkcjonalność niniejszej strony internetowej.

Oprócz opisanego powyżej stosowania Google Analytics wykorzystujemy tylko takie pliki cookie, które są niezbędne dla prawidłowego działania strony internetowej. Podstawę prawną dla stosowania plików cookie stanowi art. 6 ust. 1 zdanie 1 lit. b oraz f RODO.

Informacja i bezpieczeństwo danych

Zabezpieczamy naszą stronę internetową oraz inne systemy poprzez bieżące działania techniczne i organizacyjne przed utratą, zniszczeniem, dostępem, zmianami lub rozpowszechnianiem danych użytkowników przez osoby nieupoważnione. Użytkownik powinien zawsze traktować swoje dane dostępowe poufnie i zamykać okno przeglądarki po zakończeniu komunikacji z nami, w szczególności gdy z komputera korzysta więcej osób.

Przekazywane nam przez naszą stronę internetową informacje dotyczące użytkownika objęte są szyfrowaną formą transmisji i zawsze traktowane ściśle poufnie.

Terminy usuwania i przechowywania danych

Naszym celem jest przetwarzanie danych osobowych użytkowników w jak najmniejszym zakresie. Przechowujemy dane osobowe użytkowników tylko przez taki okres, jaki jest niezbędny do realizacji celu, dla którego zostały one zgromadzone oraz – jeśli dotyczy – zgodnie z przepisami ustawowymi.

Prawa osób, których dane dotyczą

Osobom, których dane dotyczą, przysługują następujące prawa w związku z ich danymi osobowymi:

  • do odwołania wobec WFBB w każdej chwili, zgodnie z art. 7 ust. 3 RODO, udzielonej przez siebie zgody. Wskutek tego nie możemy w przyszłości kontynuować przetwarzania danych, które następowało w oparciu o tę zgodę;
  • do zażądania informacji o przetwarzanych przez WFBB swoich danych osobowych zgodnie z art. 15 RODO. W szczególności osoby, których dane dotyczą, mogą zażądać informacji o celach przetwarzania, kategorii danych osobowych, kategoriach odbiorców, którym ich dane są lub zostaną ujawnione, planowanym okresie przechowywania, istnieniu prawa do sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania lub sprzeciwu, istnieniu prawa do wniesienia skargi, pochodzeniu ich danych, jeżeli nie zostały one zgromadzone przez nas, a także o istnieniu zautomatyzowanego podejmowania decyzji łącznie z profilowaniem i ew. jednoznacznymi informacjami szczegółowymi w tym zakresie;
  • do zażądania, zgodnie z art. 16 RODO, niezwłocznego sprostowania nieprawidłowych lub uzupełnienia przechowywanych w WFBB danych osobowych użytkownika;
  • do zażądania, zgodnie z art. 17 RODO, usunięcia przechowywanych w WFBB danych osobowych użytkownika, o ile nie jest niezbędne ich przetwarzanie w celu wykonania prawa do swobodnego wyrażania opinii i informacji, w celu spełnienia zobowiązania prawnego, z powodu interesu publicznego lub w celu dochodzenia, wykonania lub obrony roszczeń prawnych;
  • do ograniczenia, zgodnie z art. 18 RODO, przetwarzania danych osobowych, o ile prawdziwość danych jest przez użytkownika kwestionowana, przetwarzanie jest niezgodne z prawem, jednak odmawia on ich usunięcia, a WFBB nie potrzebuje już tych danych, użytkownik natomiast potrzebuje ich w celu dochodzenia, wykonania lub obrony roszczeń prawnych albo jeżeli użytkownik wniósł sprzeciw przeciwko ich przetwarzaniu zgodnie z art. 21 RODO;
  • do otrzymania, zgodnie z art. 20 RODO, swoich danych osobowych, które użytkownik udostępnił WFBB, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego lub do zażądania przekazania danych innemu administratorowi oraz
  • do wniesienia skargi do organu nadzorczego zgodnie z art. 77 RODO. Zazwyczaj osoby, których dane dotyczą, mogą zwrócić się w tym celu do organu nadzorczego właściwego dla swojego miejsca zamieszkania, miejsca pracy lub siedziby naszego przedsiębiorstwa.

Organem właściwym w razie dochodzenia wymienionych powyżej praw jest
Nazwa: Wirtschaftsförderung Land Brandenburg GmbH,
Adres: Babelsberger Straße 21, 14473 Potsdam,
Adres e-mail info@wfbb.de

Stan i aktualizacja niniejszej polityki prywatności

Niniejsza polityka prywatności powstała w dniu 31.8.2022 r. Spółka WFBB zastrzega sobie prawo do aktualizacji polityki prywatności w odpowiednim czasie w celu optymalizacji ochrony danych i/lub dopasowania jej do zmienionych praktyk administracyjnych lub orzecznictwa.